<
Remington

Remington

60 x 35 x 18

Stainless steel

>